Det trygga valet – Ditt välmående är vårt fokus

Vi som tar hand om dig

På kliniken råder en öppen och trevlig stämning tack vare att vi som arbetar här månar om våra patienter, trivs med varandra och finner stor glädje i vårt arbete.

Tandläkare medarbetare Synnöve.

Tandsköterska
Synnöve Lindbom

Tandläkare medarbetare Eva.

Tandläkare
Eva Klyft

Tandläkare medarbetare Harriet.

Pensionerad tsk
Harriet Cederlund

Tandläkare medarbetare Emmy.

Tandhygienist
Emmy Apetrea

Tandläkare medarbetare Linnea.

Tandhygienist
Linnea Gustavsson

Placeholder Tandläkare

Sjuksköterska
Anna Claughton-Klyft